Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Zelfzorg is in handen van een voorzitter en een secretaris-penningmeester.

Van hen staat de voorzitter in dagelijks contact met onze hulpverleners en met de huisartsen die de primaire behandelaar zijn van degenen voor wie lokaal hulp en ondersteuning wordt gewenst.

De communicatie wordt getypeerd door vertrouwelijkheid en borging van de privacy van patiënten / cliënten. We prefereren daarom direct contact boven mail-verkeer. Onze database is alleen toegankelijk voor de huisartsen in kwestie.

Jan van der Kroon

voorzitter


Gerard Bastiaansen R.A.

secretaris-penningmeester


De Stichting Zelfzorg heeft als missie voor 2018 en volgende jaren: de begeleiding van GGZ-patiënten die intramuraal in ernstig isolement vertoeven. Het gaat om veelal jonge GGZ-patiënten die zijn vastgelopen in beschamende ambtenarij, in barokke regelgeving en in de excuus-cultuur van de moderne psychiatrie. Het zijn patiënten die niet meer kunnen worden 'vlotgetrokken', ogenschijnlijk, ook niet door bereidwillige volhardende familieleden en andere mantelzorgers. Het lot van deze vastgelopen GGZ-patiënten is dat zij heen en weer worden geslingerd tussen illusie en verdriet, samen met hun familie en hun mantelzorgers. Een 30-tal van deze vastgelopen GGZ-patiënten is bij de Stichting Zelfzorg bekend en krijgt ondersteuning van velerlei aard. Een aantal van hen zit in detentie, daar is altijd wel een aardig excuus voor te bedenken, zeker in drukke klinieken.

De Stichting Zelfzorg probeert zelfs voor zogenaamde gesloten dossiers openingen te vinden door contact te zoeken met psychiatrische inrichtingen en daarbij de-escalerende methodieken in te zetten.

Progressie is soms haalbaar en blijkt soms realiseerbaar.