Contact

Stichting Zelfzorg
Blauwe Zegge 41
3648 JK Wilnis - De Ronde Venen

E-mail, uitsluitend voor eerste contact,
liefst anoniem: info@stichtingzelfzorg.nl

Contact voor huisartsen of andere primaire behandelaars:
0653 388 788 of info@stichtingzelfzorg.nl

Contact voor mantelzorgers: 0653 388 788

Opgericht op 9 februari 2001.
KvK 32084550.

De Stichting Zelfzorg heeft als missie voor 2018 en volgende jaren: de begeleiding van GGZ-patiënten die intramuraal in ernstig isolement vertoeven. Het gaat om veelal jonge GGZ-patiënten die zijn vastgelopen in beschamende ambtenarij, in barokke regelgeving en in de excuus-cultuur van de moderne psychiatrie. Het zijn patiënten die niet meer kunnen worden 'vlotgetrokken', ogenschijnlijk, ook niet door bereidwillige volhardende familieleden en andere mantelzorgers. Het lot van deze vastgelopen GGZ-patiënten is dat zij heen en weer worden geslingerd tussen illusie en verdriet, samen met hun familie en hun mantelzorgers. Een 30-tal van deze vastgelopen GGZ-patiënten is bij de Stichting Zelfzorg bekend en krijgt ondersteuning van velerlei aard. Een aantal van hen zit in detentie, daar is altijd wel een aardig excuus voor te bedenken, zeker in drukke klinieken.

De Stichting Zelfzorg probeert zelfs voor zogenaamde gesloten dossiers openingen te vinden door contact te zoeken met psychiatrische inrichtingen en daarbij de-escalerende methodieken in te zetten.

Progressie is soms haalbaar en blijkt soms realiseerbaar.